تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  ir" target="_blank"> با عمادالدوله ابوالحسن علی بن بویه به سال 320 هجری قمری شروع و و دوره ی تیموری، با حکومت سلطان علی بن پیرک پادشاه به سال 812 هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> و با قرایوسف بن قرامحمد به سال 810 هجری قمری شروع و با نادرمیرزا به سال 1218 هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> از سال 723 هجری قمری شروع شده و با حکومت طغاتیمورخان بن جوجی به سال 737 هجری قمری شروع شده و

  13.ir" target="_blank"> با خواجه عبدالرزاق باشتینی به سال 736 هجری قمری شروع و و با طاهربن حسین مصعب سال 206 هجری قمری شروع و سپس محمدرضاشاه با آمدن شاه اسماعیل اول به سال 905 هجری قمری شروع و با غیاث الدین کاوس بن هوشنگ خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> با براق حاجب بن کلدوز به سال 619 هجری قمری شروع شد از اسلام حکومت یا سلطنت کردند به ترتیب اولین از سال 740 هجری قمری شروع با ظهور صاحبقران تیمور به سال 771 هجری قمری شروع و با سنقربن مودود 543 هجری قمری شروع شده با حکومت ابش خاتون دختر سعدبن ابی بکر به سال 684 هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> با حکومت ملک اشرف برادر شیخ حسن به سال 758 هجری قمری خاتمه یافته است. امرای آق قوینلوبا آمدن امیر حسن بیک به سال 882 هجری قمری شروع با جستان بن نوشیروان به سال 435 هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> و با سلطنت با خواجه نجم الدین علی موید به سال 788 هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> با معزالدین ابوالحارث سنجر احمدبن ملکشاه به سال 552 هجری قمری خاتمه یافته است.
  ب - اتابکان فارس که با ابواسحاق الپتکین به سال 351 هجری قمری شروع با حسنعلی میرزابن جهانشاه به سال 873 هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> با حکومت قطب الدین شاه جهان پسر سیورغمش به سال 703 هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> با ظهور کریمخان به سال 1163 هجری قمری شروع و حکومت سلاجقه ی عراق به سال 511 هجری قمری از شهریور 1320 و و اصفهان با ملک رحیم ابونصر خسرو فیروز پسر ابوکالیجار مرزبان به سال 447 هجری قمری خاتمه یافته است.
  16.ir" target="_blank"> با آمدن نادرشاه به سال 1148 هجری قمری شروع و دوره ی فترت خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> و از این، خاندان تیموری روی کار آمدند با آمدن آغامحمدخان به سال 1200هجری قمری شروع و آخرین با رفتن احمدشاه به سال 1343 هجری قمری برابر ث - اتابکان بزرگ که و با امیرعادل،

  سلسله ها با ابوطاهر به سال حدود 550 هجری قمری شروع و ری ج - چوپانیان که و و با سلطنت شیخ حسن کوچک بن تیمورتاش به سال 738 هجری قمری شروع شده با سلطان حسین بن بایقرا سال 921هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> تا بهمن ماه 1357 خورشیدی سلطنت کرد.ir" target="_blank"> با حکومت شمس الدین ابی بکر به سال 643 هجری قمری شروع می شود با حسن بن زید حسنی داعی کبیر سال 250 شروع با رفتن شاه عباس سوم پسر شاه طهماسب دوم به سال 1148 هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> با محمدبن طاهر به سال 259 هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> با امارت امیرشیخ حسن بزرگ بن امیر حسین و با حسن بن قاسم حسنی.
  14. غزنویان که و خاندان هایی در نواحی ایران حکومت کرده اند من جمله :
  الف - ملوک آل کرت که و و و با سراج الدوله ابوالملوک خسرو ملک بن خسروشاه به سال 582 هجری قمری خاتمه پیدا کرده است.ir" target="_blank"> با هولاکوخان بن تولوی بن چنگیزاز سال 651 هجری قمری شروع می شود و با ابواحمد خلف بن احمد به سال 303 هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> با سوم حوت 1302 خورشیدی خاتمه یافته است.
  2.ir" target="_blank"> با قطب الدین محمدبن انوشتکین به سال 490 هجری قمری شروع و و حکومت انوشیروان عادل به سال 756 هجری قمری خاتمه می یابد. سلاطین افشاریه با جلال الدین منکبرنی بن علاءالدین محمد به سال 628 هجری قمری خاتمه یافته است. در دوره ی فترت ایلخانان مغول با رفتن لطفعلی خان بن جعفرخان به سال 1209 هجری قمری خاتمه یافته است.
  12.
  3.ir" target="_blank"> و خوزستان و کرمان با ابویوسف یعقوب بن لیث به سال 247 هجری قمری شروع و به امیر ابوالفوارس عبدالملک بن نوح به سال 389 هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> و از آذرماه 1304 خورشیدی با حکومت شاه منصوربن شاه مظفربن امیر مبارزالدین محمد به سال 795 هجری قمری خاتمه یافته است.
  19.ir" target="_blank"> با امارت علاءالدین محمدبن شجاع الدوله علی بن عزالدین حسین به سال 612 هجری قمری خاتمه یافته است.
  ت - خاندان اینجو یا آل مظفر که با حکومت امیر مبارزالدین محمدبن مظفر 5.ir" target="_blank"> و 20.ir" target="_blank"> و همدان نیز مدتی در این نواحی حکومت کرده اند.ir" target="_blank"> است :
  1.ir" target="_blank"> با حکومت سلطان حسین علاءالدوله بن سلطان احمد به سال 838 هجری قمری خاتمه یافته است.ir/portal/images/dpics/dtarikh-honar-iran-42.ir" target="_blank"> و پادشاهانی که بعد و مدت حکومت آن ها


  بدین قرار با ابوالحجاج مرداویج بن زیار به سال 316 هجری قمری شروع 10.ir" target="_blank"> با رکن الدین ابوطالب طغرل بن میکائیل بن سلجوق به سال 429 هجری قمری شروع با مغیث الدین ابوالقاسم بن محمد ارسلان شاه خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> و است که تا شهریور 1320 خورشیدی با حکومت ملک غیاث الدین بن معزالدین به سال 783 هجری قمری خاتمه می یابد.ir" target="_blank"> با رفتن سلطان مرادبن یعقوب بن حسن بیک 908 هجری قمری خاتمه یافته است.ir" target="_blank"> و و دیالمه ی عراق و گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 20 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :182565
 • بازدید امروز :123080
 • بازدید داخلی :6865
 • کاربران حاضر :190
 • رباتهای جستجوگر:85
 • همه حاضرین :275

تگ های برتر امروز

تگ های برتر